Fieldboom: فرم های هوشمند ، نظرسنجی ها و آزمونها

بازار برنامه های فرم کاملا شلوغ است. بیش از یک دهه است که شرکتهایی درگیر توسعه فرم هستند که در وب فعالیت می کنند ، اما فناوریهای جدید اغلب دارای تجارب کاربر بسیار برتر ، پیشنهادات منطقی پیچیده و تعداد زیادی ادغام هستند. دیدن این زمینه که خیلی پیشرفت کرده عالی است. یکی از رهبران خارج از آن Fieldboom است که ویژگی های آن شامل: پاسخ لوله گذاری - شامل پاسخ س Incال قبلی به عنوان بخشی از س newال جدید