Localytics: تجزیه و تحلیل برنامه موبایل و بازاریابی برنامه

Localytics یک سرویس تجزیه و تحلیل نرم افزار تلفن همراه در زمان واقعی برای برنامه های iPhone ، iPad ، Android ، BlackBerry ، Windows Phone 7 و HTML5 را ارائه می دهد. راه حل مبتنی بر ابر آنها یک پلت فرم شخصی سازی حلقه بسته را فراهم می کند که مشتریان را قادر می سازد کاربران را بر اساس فعالیت اصلی درون برنامه ای تقسیم بندی کرده و کمپین های بازاریابی هدفمند و پیش بینی شده را ارائه دهند. Localytics Mobile Analytics شامل: داشبورد به مشتریان امکان می دهد رفتارهای کاربر را که مهم است ، درست همانطور که اتفاق می افتد ، تجزیه و تحلیل کنند. مدیریت قیف به مشتریان اجازه می دهد تا از داده ها برای ایجاد انگیزه برای