بازاریابی موبایل: با این مثالها پتانسیل واقعی را ببینید

بازاریابی موبایل - این چیزی است که شما ممکن است در مورد آن شنیده اید ، اما ، به احتمال زیاد ، در حال حاضر در مشعل عقب باقی مانده است. به هر حال ، کانالهای مختلف زیادی برای مشاغل موجود است ، آیا بازاریابی موبایل یکی از موارد قابل چشم پوشی نیست؟ مطمئنا - می توانید 33 درصد افرادی که به جای آن از دستگاه های تلفن همراه استفاده نمی کنند تمرکز کنید. انتظار می رود که استفاده از دستگاه های تلفن همراه در سطح جهانی تا سال 67 به 2019 درصد برسد و ما هم هستیم