کارت اسکنر AtEvent: خودکار سازی و افزایش ضبط سرب در رویدادها

من فردا عازم شیکاگو هستم تا در یک کنفرانس و نمایشگاه اینترنتی خرده فروش اینترنتی با یک تن از شرکت ها مصاحبه کنم. روند استاندارد من در این زمینه ضبط مصاحبه در طول روز ، نوشتن یادداشت ، جمع آوری کارت ویزیت و سپس رفتن به سمت اتاق هتل من است که بقیه برای نوشیدنی دور هم جمع می شوند. قبل از اینکه چیزی را فراموش کنم ، تمام مخاطبین را به LinkedIn ارسال می کنم و سپس برای پیگیری موارد لازم برای خودم یادداشت می نویسم. شانس هست ، من