بازاریابان چگونه از واقعیت افزوده استفاده می کنند؟

تصور اینکه در دهه آینده ، اتومبیل ها و دستگاه های تلفن همراه کاملاً با واقعیت افزوده تزریق می شوند ، جذاب است. من از ناوبری برای رسیدن به همه جا در ماشین خود استفاده می کنم و نمی توانم صبر کنم تا تصاویر از صفحه کوچک دستگاه تلفن همراه من یا صفحه ناوبری روی ماشین من… به یک پوشش روی شیشه جلو حرکت کند که تمرکز من را به رانندگی حفظ می کند تا اینکه نگاهی به عقب بیندازم و جلو ظاهر شدن آدرس ها و سایر موارد مهم