ارسال مشترک در وردپرس

وقتی همه از ما می خواهند کاری متفاوت با وبلاگ خود انجام دهیم ، هیچ وقت با این جمله پاسخ نمی دهیم: "من نمی توانم چنین کاری کنم". ما تعداد زیادی توسعه وردپرس انجام می دهیم و به طور مداوم تحت تأثیر تعداد ابزار موجود برای انجام کار قرار می گیریم. دیروز ، این یک پست مهمان در تبلیغ رویدادها با رسانه های اجتماعی بود ... برچسب این بود که این یک پست وبلاگ مشترک است! و ما توانستیم آن را انجام دهیم! این نبود

چرا بحث شدیدی وجود ندارد؟

یک بچه جدید در قسمت نظرات این تجارت وجود دارد ، بحث شدید. پیش فرض سرویس فوق العاده است - مخزنی مرکزی برای ردیابی نظرات بازدید کنندگان خود ، گسترش تفسیر فراتر از وبلاگ خود و ارائه یک رابط بسیار غنی برای نمایش نظرات. با این وجود یک نقص واحد در سرویس وجود دارد که آن را غیر قابل استفاده می کند ... نظرات از طریق JavaScript بارگیری می شوند ، چیزی که موتورهای جستجو نمی توانند آن را انجام دهند