Imagen: محتوای ویدئو و رسانه های غنی را در این Agile DAM ذخیره ، مدیریت و سازماندهی کنید

سیستم عامل های مدیریت دارایی DIgital (DAM) بیش از یک دهه است که وجود دارد و به شرکت های بزرگ امکان ذخیره ، مدیریت ، سازماندهی و توزیع پرونده های رسانه ای غنی با نام تجاری خود را می دهد. در اینجا یک فیلم توضیح دهنده عالی در مورد چگونگی کمک Imagen به مارک ها برای مصرف و مدیریت بهتر دارایی هایشان وجود دارد: Imagen دو محصول DAM ارائه می دهد: Imagen Go یک سیستم عامل مدیریت دارایی دیجیتال چابک برای ذخیره و سازماندهی تمام ویدیوها و محتوای رسانه های غنی شما است. از راه دور از هر دستگاه متصل برای شما قابل دسترسی است