Big Data Insights از مایکروسافت

با توجه به روند بزرگ داده های بزرگ مایکروسافت مایکروسافت: مطالعه سال 2013 بیش از 280 تصمیم گیر فناوری اطلاعات ، روندهای زیر پدیدار شد: اگرچه بخش فناوری اطلاعات (52 درصد) در حال حاضر بیشتر تقاضا برای داده های بزرگ را بر عهده دارد ، مراقبت از مشتری (41 درصد) بخش های فروش ، 26 درصد ، امور مالی (23 درصد) و بازاریابی (23 درصد) به طور فزاینده ای تقاضا را تقویت می کنند. هفده درصد از مشتریان مورد بررسی در مراحل اولیه تحقیق در مورد راه حل های کلان داده قرار دارند ، در حالی که 13 درصد از آنها به طور کامل تحقیق می کنند