JustUnfollow: مدیریت ، لغو دنبال کردن و یافتن دنبال کنندگان توییتر

برای شما در توییتر ، ما همچنان در حال بازی مضحک پیروان جعلی ، دنبال کننده SPAM هستیم و افرادی که شما را دنبال می کنند و شما را دنبال نمی کنند ، به راحتی سعی می کنند شما را مجاب کنند تا شبکه خود را دنبال کنند. من هنوز توییتر را دوست دارم اما این جنبه وحشتناک پلتفرم است - فقط فکر نمی کنم توییتر برای مدیریت کیفیت پلت فرم به اندازه کافی تلاش کند. ابزاری که من برای چند مورد استفاده کرده ام