بستر تصمیم گیری بلادرنگ Bluecore برای eTail

شما بازاریاب هستید برنامه ی بعدی شما چیه؟ این سوالی است که بازاریابان دائما از خود می پرسند. اکنون داده ها با سرعت و حجم رکورد به سازمان ها سرازیر می شوند و روند سازماندهی و عملکرد آنها می تواند فلج کننده باشد. برای مبتدیان ، شما وظیفه دارید چیزهای مختلفی درباره مشتریان خود بدانید: ارزشمندترین مشتریان من چه کسانی هستند؟ مشتری های من چه کسانی هستند که فقط کالاهای تخفیف خورده خریداری می کنند؟ من در مورد کدام مشتری ها هستم