ساخت یا خرید؟ حل مشکلات تجاری با نرم افزار مناسب

زمان خواندن: 4 دقیقه آن مشکل تجاری یا هدف عملکردی که اخیراً شما را تحت فشار قرار داده است؟ شانس راه حل آن در فناوری است. همانطور که تقاضا در مورد وقت ، بودجه و روابط تجاری شما افزایش می یابد ، تنها شانس این که بدون از دست دادن ذهن خود از رقبا جلو بروید ، اتوماسیون است. تغییر در رفتار خریدار به طور خودکار تقاضا می کند شما قبلاً می دانید که اتوماسیون از نظر کارایی مشکلی ندارد: خطاهای کمتر ، هزینه ها ، تأخیرها و کارهای دستی. به همان اندازه مهم ، همان چیزی است که اکنون مشتری انتظار دارد.