هابریس بازاریابی ژئوسنتریک

کوپرنیک مسلماً پدر نجوم مدرن بود وقتی که وی درمورد یک سنت گرایی بر سر یک ژئوسنتریسم بحث کرد. به عبارت دیگر ، خورشید مرکز سیستم سیارات ما بود ، نه زمین. این کفر بود و او در برابر کل فرهنگ دانشمندانی بود که در آن زمان با دین آمیخته بودند. اما او درست بود. با استفاده از بازاریابی ، امروز این مسئله را داریم. به دلایلی ، وقتی شرکت ها بزرگ می شوند ، آنها نیز بزرگ می شوند

Borders Live at 01: Borders vs Amazon Email Marketing

اگر در اطراف خود فروشگاه Borders ندارید ، متاسفم. اگر این کار را انجام دهید ، ممکن است این سایتی را که Borders راه اندازی کرده است ، Borders Live at 01: کتاب های واو ، موسیقی زنده و بهترین قهوه سیاتل را دوست دارید! این برای من مثل بهشت ​​است! همچنین به نظر می رسد که خبرنامه ایمیل Borders بازنگری شده است ، اکنون خواندن آن بسیار سرگرم کننده است. مرزها قطعاً برنده جنگ ایمیل است! نگاهی به این مقایسه با ایمیل آمازون بیندازید: