Binary Fountain: بستر های نرم افزاری مدیریت تجربه و اعتبار مشتری

اگر در مورد هویت نام تجاری و تجربه مشتری تحقیق کرده اید ، احتمالاً متوجه ارتباط متمایز رتبه بندی و بررسی مشتری نسبت به مشارکت مصرف کننده و تلاش های محلی SEO برای شرکت ها شده اید. امروزه ، اکثریت قابل توجهی از مصرف کنندگان به شدت به احساسات مشتری (یعنی رتبه بندی آنلاین مشتری و سایت های بازبینی) اعتماد می کنند تا در مورد تعامل با یک شرکت تصمیم گیری آموزش دیده بگیرند. در واقع ، بسیاری از مصرف کنندگان تمایل دارند که به سایت هایی مانند Google ، Facebook و Yelp مراجعه کنند تا نگاهی اجمالی به نوع آن داشته باشند