Qwilr: سکوی طراحی سند در حال تبدیل وثیقه فروش و بازاریابی است

ارتباط با مشتری منبع حیات هر کسب و کاری است. با این حال ، با اجبار COVID-19 برای کاهش 65 درصدی بودجه ، تیم ها وظیفه دارند کارهای کمتری انجام دهند. این بدان معنی است که شما می توانید تمام وثیقه های بازاریابی و فروش را با بودجه کمتری تولید کنید ، و اغلب بدون داشتن لوکس توسط یک طراح یا آژانس برای تولید آن. همچنین کار و فروش از راه دور به این معنی است که تیم های فروش و بازاریابی دیگر نمی توانند به مهارت های ارتباطی حضوری برای پرورش اعتماد کنند

پیشنهادهای مارک دار به زیبایی وب سایت خود بسازید

ما اخیراً پیشنهاد و قراردادی را از شرکتی که دارای مارک تجاری بی عیب و نقص بود دوباره خواستار شدیم. اسناد یک فاجعه بود. مرزها فراتر از تنظیمات چاپگر ما بود ، در دو بخش وجود داشت (دو کار چاپ ، دو امضا) و من مجبور شدم پیشنهاد امضا شده را چاپ ، امضا ، اسکن و ایمیل کنم. از همه بدتر ، خواندن این پیشنهاد دشوار بود و به طرز وحشتناکی نوشته شده بود ، و من را ملزم به پیگیری ، ویرایش و بازگشت و برگشت می کند