در اینجا نحوه سوخته شدن شما با بازاریابی اینفلوئنسر آورده شده است

زمان خواندن: 2 دقیقه ما قبلاً درباره تله تأثیر بازاریابی نوشتیم. من بعنوان کسی که گاه به گاه به عنوان تأثیرگذار جبران می شود ، نسبت به ایجاد روابط بازاریابی تأثیرگذار بدبین هستم. به عنوان مثال ، اوایل سال جاری من به Brickyard دعوت شدم زیرا من یک تأثیرگذار محلی در شبکه های اجتماعی هستم. گروهی از مردم از رسانه های اجتماعی دعوت شده بودند - همه با امتیازات بالا در یک موتور محبوب امتیازدهی برای ایندیاناپولیس.