با شناسایی این 6 شکاف ، بازاریابی محتوای خود را مرتب کنید

من دیروز به عنوان بخشی از اجلاس مجازی بازاریابی محتوای آموزش فوری ، از انجام وبینار لذت بردم. همچنان می توانید به صورت رایگان ثبت نام کنید ، ضبط ها را تماشا کنید و کتابهای الکترونیکی و ارائه ها را بارگیری کنید. موضوع خاص من در مورد استراتژی ای است که ما طی چند سال گذشته با مشتریان خود کار کرده ایم - شناسایی شکاف هایی در استراتژی محتوای آنها که به آنها کمک می کند تا اقتدار ایجاد کنند و تبدیل ها را هدایت کنند. در حالی که کیفیت مطالب در درجه اول اهمیت ماست