آیا دکمه خرید به اسناد رسانه اجتماعی و بازگشت سرمایه کمک می کند؟

دکمه های خرید روند جدید داغ در رسانه های اجتماعی است ، اما جذابیت چندانی ندارند. در حقیقت ، یک تحقیق Invesp نشان داد که فروش تجارت اجتماعی تنها 5٪ از درآمد خرده فروشی آنلاین را در سال 2015 تشکیل می دهد. بسیاری از سایت های اجتماعی هنوز برای جلب اعتماد مشتری تلاش می کنند ، بنابراین سیستم عامل ها باید ثابت کنند که برای برنده شدن چیزی بیش از یک باهوش اجتماعی نیستند آنها بیش از من هنوز در مورد محبوبیت دکمه های خرید اجتماعی در این مورد بسیار گرم هستم