5 راهکار برای جلب توجه در وب

این ممکن است یک پست کنایه آمیز باشد با توجه به این واقعیت که وبلاگ من کمی در خوانندگان کاهش یافته است. واقعیت این است که من می دانم چه چیزی باعث آن شده است ، اما اکنون وقت کافی برای سرمایه گذاری برای متوقف کردن آن را ندارم. جای نگرانی نیست ، به زودی آن را برمی گردانم! با این اوصاف ، من بسیار فکر کرده ام که شرکتها و افراد در چه مسیری می توانند توجه همتایان ، چشم اندازها و / یا مشتریان خود را جلب کنند.