چالش های بازاریابی - و راه حل ها - برای سال 2021

سال گذشته سواری پر از دست انداز برای بازاریابان بود و تقریباً در هر بخش مشاغل را مجبور به تحریک یا حتی جایگزینی کل استراتژی ها در برابر شرایط غیرقابل تحقق کرد. برای بسیاری ، قابل توجه ترین تغییر تأثیر فاصله اجتماعی و پناه دادن در محل بود که جهش بزرگی در فعالیت خرید آنلاین ایجاد کرد ، حتی در صنایعی که قبلاً تجارت الکترونیکی آنچنان مشخص نبود. این تغییر منجر به ایجاد یک فضای دیجیتالی شلوغ شد ، سازمانهای بیشتری برای مصرف کننده رقابت می کردند

5 ویژگی ضروری که باید در بسترهای فرم ساخت آنلاین جستجو کنید

اگر به دنبال روشی آسان ، کارآمد و مطمئن برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز خود از مشتریان ، داوطلبان یا افراد احتمالی خود هستید ، این احتمال وجود دارد که یک فرم ساز آنلاین بتواند بهره وری شما را به طور چشمگیری افزایش دهد. با پیاده سازی یک سازنده فرم آنلاین در سازمان خود ، قادر خواهید بود از فرآیندهای دستی که وقت گیر است صرف نظر کرده و در وقت ، هزینه و منابع کافی صرفه جویی کنید. با این حال ، ابزارهای مختلفی برای انتخاب وجود دارد و همه سازندگان فرم آنلاین به طور برابر ایجاد نشده اند.

معمای هویت در مدیریت داده های مشتری

بحران هویت مصرف کننده در اساطیر هندو ، راوانا ، دانشمند بزرگ و پادشاه شیطان ، ده سر دارد که نماد قدرت ها و دانش های مختلف او است. سرها با توانایی شکل گیری و رشد مجدد غیرقابل تخریب بودند. در نبرد آنها ، راما ، خدای جنگجو ، باید زیر سر راوانا برود و تیر را به سمت قلب انفرادی او نشانه رفته تا او را برای همیشه بکشد. در دوران مدرن ، مصرف کننده کمی شبیه راوانا است ، نه از نظر او