5 راه سود خرده فروشی از نظارت اجتماعی فوق محلی

شرکت های خرده فروشی با غول های خرده فروشی آنلاین مانند آمازون و زاپوس رقابت می کنند. فروشگاه های آجر و ملات خرده فروشی قصد دارند بهترین تجربه را به مشتریان خود ارائه دهند. ترافیک پا معیار اندازه گیری انگیزه و علاقه مشتری است (چرا وقتی گزینه خرید آنلاین وجود دارد ، فرد ترجیح داد برای خرید به فروشگاه بیاید). مزیت رقابتی هر خرده فروش نسبت به فروشگاه آنلاین این است که مصرف کننده در آن نزدیکی و آماده ساخت است