CrankWheel: برنامه ریزی و بارگیری بایوس با نسخه ی نمایشی مبتنی بر مرورگر فوری

هر تعاملی که بین یک مشتری احتمالی با قصد خرید و توانایی تیم فروش شما برای کمک به آنها در تبدیل وجود دارد ، احتمالاً احتمال تبدیل را کاهش می دهد. این شامل زمان پاسخگویی ، تعداد کلیک ، تعداد صفحه نمایش ، تعداد عناصر فرم ... همه چیز است. متخصصان فروش که من می دانم فقط می خواهند جلوی چشم انداز بگیرند. آنها می دانند که پس از صحبت با مشتری ، شناسایی کنند

AeroLeads: آدرس های ایمیل Prospect را با این پلاگین Chrome شناسایی کنید

صرف نظر از بزرگ بودن شبکه شما ، همیشه به نظر می رسد که شما هرگز تماس درستی ندارید. به خصوص وقتی با سازمان های بسیار بزرگی کار می کنید. پایگاه های اطلاعاتی تماس معمولاً از رده خارج شده اند - خصوصاً از آنجا که مشاغل تجاری دارای کارمند قابل توجهی هستند. توانایی جستجوی اطلاعات تماس در زمان واقعی از یک منبع جامد در تلاش برای جستجوی خروجی شما ضروری است. Aeroleads سرویسی است با یک افزونه Chrome همراه که تیم فروش شما را قادر می سازد