گونگ: بستر هوشمند مکالمه برای تیم های فروش

موتور تجزیه و تحلیل مکالمه گونگ تماس های فروش را در سطح فردی و جمع تجزیه و تحلیل می کند تا به شما کمک کند بفهمید چه چیزی موثر است (و چه چیزی نه). گونگ با یک ادغام تقویم ساده شروع می کند ، جایی که تقویم هر تکرار فروش را جستجو می کند و به دنبال جلسات فروش آینده ، تماس ها یا دموها برای ضبط است. سپس گونگ به عنوان یک شرکت کننده در جلسه مجازی برای ضبط جلسه به هر تماس فروش برنامه ریزی شده می پیوندد. صدا و تصویر (مانند اشتراک صفحه ، ارائه ها و دموها) ضبط می شوند

3 دلیل فروش تیم های تجزیه و تحلیل بدون تجزیه و تحلیل

تصویر سنتی از یک فروشنده موفق کسی است که با داشتن کاریزما ، اقناع و اعتقاد به آنچه می فروشد ، به راه می افتد (احتمالاً با یک فدورا و کیف پول). در حالی که مطمئناً جذابیت و جذابیت امروزه در فروش نقش دارد ، تجزیه و تحلیل به عنوان مهمترین ابزار در جعبه هر تیم فروش ظاهر شده است. داده ها در هسته اصلی فرآیند فروش مدرن قرار دارند. استفاده حداکثر از داده ها به معنای استخراج بینش درست است

ClearSlide: بستر ارائه برای فروش

طبق تحقیق انجام شده توسط فارستر ، 62 درصد از رهبران فروش می خواهند دید بیشتری در فعالیت های فروش داشته باشند ، اما تنها 6 درصد اطمینان دارند که بینش دقیقی دریافت می کنند. در نتیجه ، رهبران فروش تلاش می کنند بفهمند کدام تکرارها ، تیم ها و محتوا در چرخه فروش موثر هستند - حداقل تا زمان از دست رفتن یا از دست دادن فرصت ها. ClearSlide ، یک پلتفرم ارائه دهنده قابلیت فروش ، Engagement and Follow را منتشر کرده است ، ویژگی های جدیدی که به رهبران فروش کمک می کند نظارت ، تجزیه و تحلیل و