استفاده منصفانه ، افشای اطلاعات و IP خود را بشناسید

امروز صبح یادداشتی از شرکتی دریافت کردم که درباره آن نوشته ایم. این ایمیل بسیار طاقت فرسا بود و خواستار آن شد که ما بلافاصله هرگونه اشاره به نام شرکت مارک تجاری را در پست خود حذف کنیم و پیشنهاد داد که به جای استفاده از یک عبارت ، به سایت آنها پیوند دهیم. علامت تجاری عادلانه استفاده من حدس می زنم این شرکت در گذشته در دستکاری افراد برای حذف نام و افزودن عبارت موفق بوده است - این یک سئو است