روابط عمومی رسانه های اجتماعی - خطرات و پاداش ها

چند سال پیش ، من مزایای روابط عمومی آنلاین را به عنوان راهی برای افزایش تماس با مشتریانم کشف کردم. علاوه بر ارسال به سایت های خبری مستقر ، من سایت خودم را - Indy-Biz ، به عنوان راهی برای به اشتراک گذاشتن اخبار خوب در مورد مشتریان ، دوستان و جامعه بیز محلی ایجاد کردم. بیش از دو سال است که این سایت یک برد-برد است. همه چیز عالی بود ، تا دیروز که یک فرد بسیار ناراضی یک پست ارسال کرد