مخاطب و جامعه: آیا تفاوت را می دانید؟

ما جمعه گفتگوی شگفت انگیزی با آلیسون آلدریج-ساور از Chickasaw Nation داشتیم و من شما را به شنیدن آن تشویق می کنم. آلیسون در حال کار بر روی یک پروژه جذاب به عنوان بخشی از کمک هزینه Digital Vision ، نوشتن یک مجموعه دروس آمریکایی های بومی برای ایجاد جامعه است. در بخش دو مجموعه خود ، آلیسون در مورد مخاطبان در مقابل جوامع بحث می کند. این موضوع به عنوان یکی از مهمترین عناصر کل سریال برای من جالب توجه بود. مطمئن نیستم