FISH: در رویداد بعدی میزان جذابیت کاربر را ضبط و اندازه گیری کنید

FISH با داشتن یک سیستم عامل رویداد ، از مارک ها ، برگزارکنندگان رویدادها و لیگ های ورزشی پشتیبانی می کند که امکان جمع آوری داده های مصرف کننده را فراهم می کند ، تعامل طرفداران را در هنگام فعال سازی نام تجاری تسهیل می کند و از طریق رسانه های اجتماعی امکان جمع آوری محتوا ، ورود به بازی های قرعه کشی و به اشتراک گذاشتن تجربیات را برای طرفداران فراهم می کند. خواه ثبت اطلاعات جمع آوری شده برای رویدادهای خیمه شب بازی ، اندازه گیری رفتار شرکت کنندگان در رویدادهای شرکتی یا نظارت بر میزان مشارکت مشتری در یک کنفرانس باشد ، FISH می تواند تمام رفتار بازدیدکننده را اندازه گیری کند. داشبورد گزارش FISH بلافاصله ارائه می شود

نسخه نمایشی واقعیت افزوده Webtrends

اگر فیلم زیر را مشاهده نمی کنید ، برای دیدن یک بزرگنمایی واقعیت افزوده با استفاده از Webtrends کلیک کنید! این یک نمایش عالی از استفاده از تجزیه و تحلیل و فعالیت خارج از سایت است که در کنفرانس Webtrends Engage 2010 مشاهده شده است. دوربین نشان را پیدا و ردیابی می کند ، Webtrends را به روز می کند و - در زمان واقعی - آخرین مشخصات حضور و غیاب را نمایش می دهد!