نظر مصرف کنندگان درباره چشم انداز رسانه های جدید چیست؟

در هنگام درخواست بازخورد از طریق نظرسنجی در مقابل جمع آوری رفتار واقعی ، یک مشکل جالب وجود دارد. اگر از هر مصرف کننده ای بپرسید که آیا تبلیغات را دوست دارد یا خیر ، ممکن است تعداد معدودی درباره این که چگونه نمی توانند منتظر آگهی تبلیغاتی بعدی در فیس بوک یا تبلیغات بعدی در طول نمایش تلویزیونی مورد علاقه خود باشند ، بالا و پایین بپردند. من واقعاً هرگز آن شخص را ملاقات نکرده ام ... البته واقعیت این است که شرکت ها به دلیل کارکرد آن تبلیغ می کنند. این یک سرمایه گذاری است. گاهی