مدیر مشتری Outook: یک برنامه مدیریت تماس رایگان برای Office 365 Business Premium

یکی از همکاران من می پرسید که از چه مدیر ارزان قیمت ارتباط مشتری می تواند برای تجارت کوچک خود استفاده کند. اولین س Myال من این بود که وی برای برقراری ارتباط با مشتریان و چشم اندازهای خود از چه بستر دفتری و ایمیل استفاده می کند و پاسخ Office 365 و Outlook بود. یکپارچه سازی ایمیل برای هرگونه پیاده سازی CRM کلیدی است (یکی از عوامل مختلف) ، بنابراین درک اینکه چه سیستم عامل هایی در حال حاضر در یک شرکت استفاده می شود برای محدود کردن بسیار ضروری است.

Nimble: با مدیریت و CRM اجتماعی تماس بگیرید

Nimble به طور خودکار مخاطبین شما را به یک مکان می کشد تا بتوانید آنها را در هر کانالی - LinkedIn ، Twitter ، Facebook ، Google+ ، Skype ، تلفن ، ایمیل - در یک رابط کاربری آسان درگیر کنید. با Nimble می توانید پیام ها را ارسال کنید ، کارها و رویدادهایی را اضافه کنید ، نمایه تماس را مستقیماً از پنجره نمایه مخاطب ویرایش یا بارگیری کنید. اطلاعات تماس اصلی و کلیه فعالیت های مرتبط ، ایمیل ها ، یادداشت ها و مکالمات اجتماعی را در یک صفحه مشاهده کنید. Nimble به طور خودکار شناسایی خواهد کرد