9 ابزار بازاریابی برای کمک به شما در ایجاد سریع محتوای بهتر وبلاگ

بازاریابی محتوا چه فایده ای دارد؟ آیا این فقط تولید محتوای عالی و تبلیغ آن از طریق چندین کانال برای جلب توجه مخاطبان است؟ خوب این بزرگترین قسمت است. اما بازاریابی محتوا خیلی بیشتر از اینهاست. اگر رویکرد خود را به این اصول محدود کنید ، تجزیه و تحلیل را بررسی می کنید و متوجه می شوید که محتوا بازدید قابل توجهی را جلب نکرده است. ClearVoice از 1,000 بازاریاب نظرسنجی کرده است تا بفهمد بزرگترین چالش های محتوایی چیست.

gShift: یک مطالعه موردی در بهترین روشهای رویکرد SaaS

ما در حال حاضر چند برنامه نرم افزاری سازمانی را اجرا می کنیم. دیدن تفاوت در استراتژیهای پردازنده که هر شرکت توسعه داده است بسیار جذاب است. همانطور که به سابقه خود در صنعت SaaS نگاه می کنم ، کمک به بیش از دوازده شرکت در توسعه بازاریابی محصولات خود ، من معتقدم که من بهترین و بدترین استراتژیهای پردازنده را دیده ام. اول ، من معتقدم که چهار مرحله اصلی برای نرم افزار به عنوان یک سرویس در حال انجام وجود دارد: فروش پس از فروش - در این مورد بسیار مهم است