نظرسنجی: بهره وری محتوای شما چگونه مقایسه می شود؟

Rundown در حال راه اندازی یک نظرسنجی تحقیقات بازار در مورد روش های تولید محتوا است. در حالی که تحقیقات زیادی در رابطه با بازاریابی محتوا به طور کلی در دسترس عموم است ، اطلاعات خاص بسیار کمی برای متخصصان محتوا وجود دارد تا بتوانند از آنها برای شروع روش تولید واقعی ، فرایندها ، منابع کارکنان ، نقش ها و مسئولیت ها و فناوری استفاده کنند. Rundown به روزرسانی های مهم این داده های مهم را در طول سال منتشر می کند. Rundown یک نظرسنجی کوتاه برای متخصصین محتوا در ایجاد کرده است

رویکرد 8 گام برای بازاریابی محتوای موفق

اقدامات عمودی یک رویکرد 8 مرحله ای برای توسعه یک پروژه موفق بازاریابی محتوا ایجاد کرده است که شامل توسعه استراتژی ، ایده پردازی ، ایجاد محتوا ، بهینه سازی ، ارتقا content محتوا ، توزیع ، پرورش و اندازه گیری سرب است. مشاهده این بازاریابی محتوا به عنوان یک استراتژی منسجم در طول چرخه حیات مشتری ضروری است زیرا محتوای آن را با مرحله یا هدفی که بازدید کننده سایت شما قرار می دهد همسو می کند و مسیر دستیابی به مسیر را تضمین می کند. تولید محتوا در حال افزایش است. با تقریباً 50٪