چگونه می توان عناوین جالب توجهی را نوشت که افراد روی آنها کلیک می کنند

تیترها غالباً آخرین چیزی است که تولیدکننده محتوا می نویسد و گاهی اوقات برخورد خلاقانه ای را که شایسته آن است ، دریافت نمی کنند. با این حال ، اشتباهاتی که هنگام تهیه سرفصل ها مرتکب می شوند اغلب کشنده هستند. حتی بهترین تبلیغات بازاریابی نیز با تیتر بد به هدر می رود. بهترین استراتژی های شبکه های اجتماعی ، تاکتیک های SEO ، سیستم عامل های بازاریابی محتوا و تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک فقط یک چیز را نوید می دهد: آنها عنوان شما را در مقابل خوانندگان بالقوه قرار می دهند. پس از آن ، افراد کلیک خواهند کرد یا نه