Adobe Creative Cloud: چاپ خوب روی مجوزها را بخوانید!

وقتی Adobe Creative Cloud راه اندازی شد ، من ثبت نام کردم! دیگر خرید مجوزهای گران قیمت و مدیریت کلیدهای DVD ... فقط در صورت لزوم بارگیری و نصب کنید. ما یک تیم شگفت انگیز داریم که بر روی طرح های ما کار می کند ، اما اغلب پس از دریافت پرونده از طراحان خود ، فقط باید سریع ویرایش یا تنظیم کنیم ، بنابراین من مجوز خریدم. شریک تجاری من شروع به کمک کرد ، بنابراین مجوز دوم را نیز برای او خریداری کردم. و بعد