نشانک های اجتماعی: پنهان کردن و جستجو

به روزرسانی: - با طراحی سایت جدید و عدم استفاده از پیوندها ، تصمیم گرفتم آنها را بردارم. تاکنون هیچ شکایتی وجود ندارد! اگر می خواهید از آن استفاده کنید ، این اصلاح هنوز هم کار می کند. من لب به لب شوخی هایی می کردم که در Nektros ادامه داشت. این ورودی به این دلیل بود که چرا باید از شر همه پیوندهای نشانه گذاری اجتماعی با یک کلیک در سایت خود خلاص شوید. من چند مرد دیگر نیز داشته ام