Gorgias: تأثیر درآمد خدمات مشتری تجارت الکترونیک خود را اندازه گیری کنید

هنگامی که شرکت من نام تجاری را برای یک فروشگاه آنلاین لباس توسعه داد، ما به رهبری شرکت روشن کردیم که خدمات به مشتریان جزء اساسی موفقیت کلی ما در راه اندازی یک فروشگاه تجارت الکترونیک جدید خواهد بود. بسیاری از شرکت‌ها آنقدر درگیر طراحی سایت و اطمینان از کارکرد همه یکپارچه‌سازی‌ها هستند که فراموش می‌کنند یک جزء خدمات مشتری وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. چرا خدمات به مشتری ضروری است

شرکت های SaaS در موفقیت مشتری اکسل می کنند. شما نیز می توانید ... و در اینجا چگونه است

نرم افزار فقط خرید نیست ؛ این یک رابطه است با تکامل و بروزرسانی برای برآوردن نیازهای فناوری جدید ، رابطه بین ارائه دهندگان نرم افزار و کاربر نهایی-مشتری-با ادامه چرخه خرید دائمی ، افزایش می یابد. ارائه دهندگان نرم افزار به عنوان یک سرویس (SaaS) اغلب در خدمات مشتری به منظور زنده ماندن برتری دارند زیرا آنها در بیش از یک مورد در چرخه خرید دائمی مشغول هستند. خدمات خوب مشتری به اطمینان از رضایت مشتری کمک می کند ، رشد را از طریق رسانه های اجتماعی و ارجاع دهان به دهان تقویت می کند و ارائه می دهد

3 درس از شرکتهای واقعاً مشتری مدار

جمع آوری بازخورد مشتری اولین قدم آشکار در ارائه تجربیات بهینه مشتری است. اما این تنها اولین قدم است. هیچ کاری انجام نمی شود مگر اینکه این بازخورد نوعی عمل را به پیش ببرد. اغلب بازخوردها جمع آوری می شوند ، در پایگاه داده پاسخ ها جمع آوری می شوند ، در طول زمان تجزیه و تحلیل می شوند ، گزارش ها تولید می شوند و در نهایت ارائه تغییرات توصیه می شود. در آن زمان مشتریانی که بازخورد خود را ارائه کرده اند ، تشخیص داده اند که هیچ کاری با ورودی آنها انجام نمی شود و آنها انجام داده اند

حفظ مشتری: آمار ، استراتژی ها و محاسبات (CRR در مقابل DRR)

ما در مورد خرید کاملاً مشترک هستیم اما در مورد حفظ مشتری کافی نیستیم. استراتژی های عالی بازاریابی به اندازه رانندگی بیشتر و بیشتر ساده نیستند ، بلکه در مورد هدایت هدایای مناسب نیز هستند. حفظ مشتری همیشه کسری از هزینه خرید مشتری جدید است. با همه گیر شدن بیماری ، شرکت ها از خرید محصولات و خدمات جدید کوتاهی کردند و به همان اندازه پرخاشگر نبودند. علاوه بر این ، جلسات فروش حضوری و کنفرانس های بازاریابی استراتژی های خرید را در اکثر شرکت ها به شدت مختل می کند.