9 اشتباه در صفحه فرود که باید از آنها اجتناب کنید

تعجب خواهید کرد که در صفحه ای که شخص به آن می رسد ، حواس او را پرت می کند. دکمه ها ، ناوبری ، تصاویر ، گلوله ها ، کلمات پررنگ ... همه آنها توجه بازدید کننده را به خود جلب می کنند. در حالی که این یک مزیت است وقتی شما یک صفحه را بهینه می کنید و آن دسته از عناصر را برای دنبال کردن توسط بازدید کننده تعیین می کنید ، افزودن عنصر اشتباه یا عناصر اضافی می تواند بازدید کننده را از فراخوان عملی که می خواهید کلیک کند ، دور کند. و تبدیل کنید