سیستم Net Promoter Score (NPS) چیست؟

هفته گذشته ، من به فلوریدا سفر کردم (این کار را هر سه ماه یکبار انجام می دهم) و برای اولین بار در پایین آمدن به کتابی درباره Audible گوش کردم. من س Ultال نهایی 2.0 را انتخاب کردم: چگونه شرکت های مروج خالص پس از گفتگو با برخی از متخصصان بازاریابی بصورت آنلاین در دنیای مشتری مدار رشد می کنند. سیستم Net Promoter Score براساس یک سوال ساده ساخته شده است - سوال نهایی: در مقیاس 0 تا 10 ، چگونه