بستر تقاضای جانبی (DSP) چیست؟

گرچه تعداد کمی از شبکه های تبلیغاتی وجود دارد که تبلیغ کنندگان می توانند کمپین ها را بخرند و کمپین های خود را مدیریت کنند ، سیستم عامل های تقاضا (DSP) - که گاهی اوقات به آنها سیستم عامل سمت خرید نیز گفته می شود - بسیار پیشرفته تر هستند و ابزارهای گسترده تری را برای هدف قرار می دهند ، پیشنهادات بی درنگ ، ردیابی ، هدف گیری مجدد و بهینه سازی بیشتر مکان های تبلیغاتی آنها را انجام دهید. سیستم عامل های طرف تقاضا ، تبلیغ کنندگان را قادر می سازند تا به میلیارد ها برداشت از موجودی تبلیغات دست یابند که در سیستم عامل هایی مانند جستجو یا اجتماعی قابل تحقق نیست.