Google Analytics و نکته وردپرس: محتوای برتر من چیست؟

Google Analytics یک بسته کاملاً مستحکم است اما بعضی اوقات باید اطلاعات مورد نیاز خود را جستجو کنید. یکی از مواردی که ممکن است بخواهید در وبلاگ وردپرس خود بر روی آن تمرکز کنید میزان محبوبیت مطالب شما است. برای شناسایی محتوای شما دو روش وجود دارد: توسط صفحه توسط عنوان مقاله در زیر تصویر مربوط به نحوه مشاهده محتوای برتر شما وجود دارد. محدوده تاریخ را انتخاب کنید و می توانید نتایج مورد نیاز خود را پیدا کنید.