Carts Guru: اتوماسیون بازاریابی برای تجارت الکترونیکی

جای تأسف است که سیستم عامل های تجارت الکترونیکی بازاریابی را در اولویت قرار نمی دهند. اگر یک فروشگاه آنلاین دارید ، کاملاً نمی توانید تمام درآمد بالقوه خود را تأمین کنید ، مگر اینکه بتوانید مشتریان جدیدی به دست بیاورید و پتانسیل درآمد مشتریان فعلی را به حداکثر برسانید. خوشبختانه ، نژاد بزرگی از سیستم عامل های اتوماسیون بازاریابی در آنجا وجود دارد که تمام ابزارهای لازم را برای هدف قرار دادن خودکار مشتری در مکان هایی که به احتمال زیاد باز ، کلیک و خرید می کنند ، فراهم می کند. یکی مثل