6 نمونه از چگونگی رشد مشاغل در طول شیوع همه گیر

در ابتدای همه گیری ، بسیاری از شرکت ها بودجه تبلیغات و بازاریابی خود را به دلیل کاهش درآمد کاهش می دهند. برخی از مشاغل فکر می کردند که به دلیل اخراج گسترده ، مشتریان هزینه های خود را متوقف می کنند تا بودجه تبلیغات و بازاریابی کاهش یابد. این شرکت ها در پاسخ به مشکلات اقتصادی کوتاه آمدند. علاوه بر اینکه شرکت ها برای ادامه یا راه اندازی کمپین های تبلیغاتی جدید مردد بودند ، ایستگاه های تلویزیونی و رادیویی نیز برای جذب و نگهداری مشتری تلاش می کردند. آژانس ها و بازاریابی

سوخت رسانی به فناوری رشد اقتصادی در ایندیانا

به عنوان داور جوایز میرا 2011 ، من این فرصت را داشتم که یک روز را با مersسسان ، مخترعان ، برنامه نویسان و رهبران تجارت ملاقات کنم و تأثیر قابل توجهی در فضای فناوری خود داشته باشم. گرچه نمی توانم به شما بگویم برندگان چه کسانی هستند ، شما باید ماه آینده در جوایز میرا شرکت کنید ، اما می توانم به شما بگویم که در اینجا اتفاقات بسیار مهیجی رخ می دهد. همانطور که انتظار داشتید ، بسیاری از سخنرانی ها مربوط به فناوری بود.