درس روابط عمومی که هنگام ارائه داستان خود آموختیم

سالها پیش من یک پست درباره مکانیک نحوه نوشتن زمین از دیدگاه خودم به عنوان یک مقاله نوشتم. یکی از آخرین مواردی که در مقاله ذکر کردم این است که باید مربوط به مخاطبان ما باشد. من می خواهم یک قدم جلوتر بروم و بگویم ، با همه سر و صدا و چرندزهای موجود در آنجا ، فرصتی عظیم برای روابط عمومی خوب وجود دارد تا از بین آن شلوغ شود و شروع به کار کند

درک اینکه چگونه پرداخت با هر کلیک به جستجوی ارگانیک شما کمک می کند

این کار هر روز توسط معبران بازاریابی به شما نفوذ می کند ... شما نیازی به پرداخت هزینه کلیک ندارید. اصالت داشته باشید ، محتوای عالی بنویسید ، در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید - و با جادویی فروش شما در خواهد زد. یا آنها؟ من همچنان به مخاطبان خود موعظه می کنم که هرگز این رسانه نسبت به دیگری نیست ، بلکه این است که چگونه آنها می توانند یکدیگر را تغذیه یا دنبال کنند. در مورد بهینه سازی موتور جستجو در مقابل بازاریابی موتور جستجو و پرداخت