eHarmony یک سایت سازگار برای مشاغل… Srsly راه اندازی می کند

سایت های جستجوی شغل یک سکه هستند. تعداد زیادی از آنها وجود دارد که تعدادی از آنها حتی سعی می کنند با ادعای "eHarmony" شغل خود را از یکدیگر متمایز کنند. به گفته دکتر نیل کلارک وارن ، بنیانگذار eHarmony ، "آنها نیستند." در حال حاضر شرکت او یک محصول قانونی برای اثبات آن دارد و بسیار هوشمندانه و پیچیده تر از آن است که شما فکر می کنید. وارن و تیم محصول او مشاغل Elevated را توسط eHarmony در راه اندازی کردند