تبادل اکتساب ایمیل با ividence

ایمیل همچنان به عنوان یک نیروی مسلط در صنعت بازاریابی آنلاین است. در حالی که فناوری خود را تقریباً در هر جنبه دیگر از بازاریابی آنلاین تزریق کرده است ، به نظر می رسد ایمیل یکی از مواردی است که طی دو دهه به سختی حرکت کرده است. پیشرفت های اخیر در زمینه اتوماسیون بازاریابی ارزان قیمت هیجان انگیز است ، اما کسب ، مجوز و SPAM هنوز چالش های صنعت را به دنبال دارد. ساختن محتوای عالی و یک ایمیل مربوطه قسمت ساده ای است ... هنوز هم سخت ترین قسمت