ایمیل مارکتینگ خودکار و اثربخشی آن

ممکن است متوجه شده باشید که ما یک برنامه قطره ای در مورد بازاریابی ورودی داریم که می توانید در سایت ما ثبت نام کنید (به دنبال اسلاید سبز در فرم باشید). نتایج آن کمپین خودکار بازاریابی از طریق ایمیل باورنکردنی است - بیش از 3,000،XNUMX مشترک با اشتراک بسیار بسیار کمی در ثبت نام ثبت نام کرده اند. و ما هرگز حتی ایمیل ها را به یک ایمیل HTML زیبا تبدیل نکرده ایم (این لیست در لیست کارهایی است که باید انجام شود). ایمیل خودکار قطعاً است