3 استراتژی برای دنباله های بازاریابی از طریق ایمیل که نرخ تبدیل را افزایش می دهد

اگر بازاریابی ورودی شما به عنوان یک قیف توصیف شده باشد ، من می خواهم ایمیل مارکتینگ شما را به عنوان ظرفی برای گرفتن سودهایی که از آن طریق عبور می کنند توصیف کنم. بسیاری از افراد از سایت شما بازدید می کنند و حتی با شما درگیر می شوند ، اما شاید زمان واقعی تغییر زمان نرسیده است. این فقط حکایت است ، اما من هنگام تحقیق در مورد یک سیستم عامل یا خرید آنلاین الگوهای خودم را توصیف می کنم: پیش خرید - وب سایت ها و رسانه های اجتماعی را مرور می کنم تا اطلاعات بیشتری در مورد آنها پیدا کنم

5 نکته برای بهبود تجربه ایمیل تعطیلات خود در سال 2017

شرکای ما در 250ok ، یک بستر عملکرد ایمیل ، به همراه Hubspot و MailCharts داده ها و واریانس های اساسی را با اطلاعات دو سال گذشته جمعه سیاه و دوشنبه سایبری ارائه داده اند. برای ارائه بهترین مشاوره در دسترس ، جو مونتگومری از 250ok با کورتنی سمبلر ، استاد Inbox در آکادمی HubSpot و کارل سدناوی ، مدیر بازاریابی و بنیانگذار شرکت MailCharts همکاری کرد. داده های ایمیل شامل تجزیه و تحلیل MailCharts از 1000 مورد برتر است

طراحی مجدد ایمیل: 6 ویژگی که نیاز به تفکر مجدد دارند

بسته به اینکه از چه کسی می خواهید ، نامه الکترونیکی بین 30 تا 40 سال وجود داشته است. ارزش آن ، با کاربردهایی که در دو جنبه اجتماعی و حرفه ای زندگی وجود دارد ، واضح است. آنچه که آشکار است ، این است که واقعاً فناوری ایمیل منسوخ شده است. از بسیاری جهات ، پست الکترونیکی مورد نیاز برای افزایش نیازهای روزمره کاربران است. اما چند بار پیش از اینکه بپذیرید شاید زمان آن گذشته است ، می توانید چیزی را دست و پا بزنید؟

چه عناصری را باید در مبارزات ایمیل خود آزمایش کنید؟

با استفاده از قرار دادن صندوق ورودی از 250ok ، چند ماه پیش آزمایشی انجام دادیم که در آن موضوعات خبرنامه خود را از نو تهیه کردیم. نتیجه باورنکردنی بود - قرارگیری صندوق ورودی ما بیش از 20 درصد در لیست بذری که ایجاد کردیم افزایش یافت. واقعیت این است که تست ایمیل ارزش سرمایه گذاری را دارد - و همچنین ابزارهایی برای کمک به شما در رسیدن به آنجا. تصور کنید که شما آزمایشگاه مسئول هستید و قصد دارید بسیاری از آزمایش ها را انجام دهید