با Cloze صدای اجتماعی خود را فیلتر کنید

اگر صندوق ورودی شما به اندازه من وحشتناک باشد ، متوجه می شوید که پیام های کلیدی به نظر می رسد با هجوم پیام های جدید از بین می روند. من با این واقعیت کنار آمده ام که شبکه اجتماعی و ایمیل من غیرقابل کنترل شده است و مشتاقانه منتظر ابزارهای خوبی هستم که به من کمک می کند اتصالات مهمترین مورد برای من و تجارتم را فیلتر و شناسایی کنم. دوست و مشتری Jascha Kaykas-Wolff مرا پر کرد

KANA Express: مدیریت تجربه مشتری

ما با بسیاری از شرکت های متوسط ​​و بزرگ که تصمیم می گیرند وارد یک برنامه بازاریابی اجتماعی شوند فقط به این نتیجه می رسیم که تقاضای فوری خدمات مشتری را پیش بینی نمی کنند. یک مشتری ناراضی اهمیتی نمی دهد که شما یک حساب توییتر باز کرده اید یا یک صفحه فیس بوک برای خدمات بازاریابی خود منتشر کرده اید ... آنها می خواهند از این رسانه برای درخواست خدمات استفاده کنند. و از آنجا که این یک انجمن عمومی است ، بهتر است آن را در اختیار آنها قرار دهید. سریع. این