Sigstr: کمپین های امضای ایمیل خود را ایجاد ، استقرار و اندازه گیری کنید

هر ایمیلی که از صندوق ورودی شما ارسال می شود یک فرصت بازاریابی است. در حالی که ما خبرنامه خود را برای تعداد زیادی از مشترکین ارسال می کنیم ، همچنین 20,000،XNUMX ایمیل دیگر در ارتباط روزانه بین کارکنان ، مشتریان ، متخصصان و روابط عمومی ارسال می کنیم. درخواست از همه برای افزودن یک بنر برای تبلیغ یک مقاله سفید یا وبینار آینده به طور معمول با موفقیت کمی پایان می یابد. بیشتر مردم فقط این درخواست را نادیده می گیرند ، دیگران پیوند را بهم می زنند ،