UltraSMSScript: یک پلت فرم کامل پیام کوتاه ، MMS و بازاریابی صوتی با API بخرید

شروع یک استراتژی پیام متنی می تواند یک فرآیند اجرای دلهره آور باشد. باور کنید یا نه ، شرکتهای مخابراتی حتی امروز نیز بطور عمده دستی هستند ... اسناد و مدارک را ارائه دهید ، سیاست های حفظ اطلاعات و حفظ حریم خصوصی خود را بررسی کنید ، از مجوزهای پیام کوتاه خارج شوید. من سعی نمی کنم اهمیت رعایت این رسانه را کم توجه کنم ، اما ناامیدی از مهاجرت یا ادغام یک راه حل پیام کوتاه می تواند برای یک بازاریاب قانونی و مبتنی بر مجوز کاملا ناامید کننده باشد. روند بازاریابی پیامکی کاملاً انجام می شود

TextMagic: بستر های نرم افزاری پیام رسان متن دار تجاری (SMS) کاملاً برجسته

خواه احراز هویت دو عاملی باشد و هم رزرو شام ، من متوجه شده ام که در استفاده از پیام کوتاه (SMS) بسیار راحت تر از چند سال پیش هستم. فکر نمی کنم تنها من هستم ... مصرف کنندگان و مشاغل از ارسال و دریافت پیام های متنی بیش از آنکه با تماس های تلفنی قطع شوند ، خوشحال هستند. مسئله این است که چگونه می توان همه ارتباطات را در سطح تجاری مدیریت کرد. این همان جایی است که سیستم عامل های پیام متنی ارائه می شوند