HeatSync: هوش رقابتی و تجزیه و تحلیل شرکت

HeatSync ابزاری را برای جمع آوری داده های تجزیه و تحلیل متفاوت از چندین منبع یکپارچه ، سازماندهی داده ها ، ذخیره سازی آنها و ارائه آنها به روشی فراهم می کند که بینشی بهتر از روند و عملکرد یک وب سایت را فراهم می کند. HeatSync برای تکمیل نمایه ، جدول زمانی و موتور مقایسه برای سایت شما ، اطلاعات الکسا ، SimilarWeb ، رقابت ، Google Analytics ، فیس بوک ، توییتر ، Klout ، MOZ ، CrunchBase و WOT را می گیرد. نمایه وب سایت - نمایه وب سایت HeatSync نمای کاملی از همه جنبه ها را ارائه می دهد