نحوه طراحی ، نوشتن و انتشار کتاب الکترونیکی خود با استفاده از Google Docs

اگر در مسیر نوشتن و انتشار کتاب الکترونیکی قدم گذاشته اید ، می دانید که درهم ریختن با انواع فایل های EPUB ، تبدیل ها ، طراحی و توزیع برای افراد ضعیف نیست. تعداد زیادی از راه حل های کتاب الکترونیکی وجود دارد که به شما کمک می کند تا روند کار را انجام دهید و کتاب الکترونیکی خود را وارد Google Play Books ، Kindle و سایر دستگاه ها کنید. کتاب های الکترونیکی یک روش خارق العاده برای شرکت ها برای جایگاه اقتدار خود در فضای خود است